Přestože se na skupinových lekcích a trénincích snažíme o co nejvíce individuální přístup, uvědomujeme si, že nemůžeme reagovat na všechny individuální potřeby dětí a dospělých s handicapem. 

V současné chvíli se věnujeme individuálním tréninkům pro dospělé s handicapem, které jsou zacílené na rozvoj pohybových dovedností a zdravé používání těla s respektem k jeho možnostem.

Délka lekce je 15-45 min (dle možností dítěte), v intervalu min.  1x měsíčně, max. 1 týdně (dle domluvy s lektorkou).

Přihlášku na individuální trénink pro Vaše dítě nám pošlete na email tanec@protyboty.cz.

Individuální lekce pro děti s handicapem mají formu her a cvičení. Na co jsou zaměřené?

radost z pohybu a objevování vlastního pohybového potenciálu (zaměřujeme se na to, co dětem jde, ne na jejich omezení)

vzájemnou komunikaci a hravou interakci prostřednictvím pohybu

rozvoj smyslového vnímání (hry s dotekem, hudebními nástroji, pomůckami)

rytmické hry a hry s hudbou (rytmické cítění a prožitek z poslechu hudby bývají zachované i u těžších forem handicapu)

rozvoj kreativity, pozornosti a soustředění