Tancehraní je program kreativního a tanečního pohybu pro mateřské a základní školy. Jedná se o hravý a zdravý taneční pohyb pro děti a učení prožitkem.


FORMA:

jednorázový program
pravidelný program v intervalu 1x týdně, 1x 14 dní, 1x měsíčně


OBSAH PROGRAMU:

přivítání
pohybové říkanky
pohybové a taneční hry – s více či méně danou strukturou
čarování pomůcek – tanečně-pohybová improvizace s pomůckami
kruhová taneční hra
relaxace, reflexe a rozloučení

O průběhu workshopu

Cílem workshopu je formou hry a pohybu podporovat zdravé sebe-uvědomění a sebe-vyjádření dětí. Učení probíhá na úrovni tělesného vnímání a prožitku. Vytváříme bezpečný a ohraničený prostor, kde děti mohou vnímat svoje tělo, uvolnit pohybem, dechem a hlasem tělesné i duševní napětí.

Cíleně používáme umělecký/výrazový a tvořivý potenciál tance, zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností, rozvoj představivosti, kreativity, spolupráce, empatie a pocitu sounáležitosti se skupinou (propojení a sladění skupiny).