zábavné učení tancem a hrou pro rodiče a děti od 3 let

s handicapem i bez


Hledáte způsob, jak smysluplně prožít čas se svým dítětem? Jak prohloubit vaši vzájemnou blízkost?

Cílem workshopů Tancehraní je vytvářet bezpečný prostor, kde se můžou děti vydovádět, uvolnit a vyjádřit emoce. Kde se můžou prostřednictvím hry, pohybu a tance rozvíjet. Touhu hrát si, učit se a vyjádřit se pohybem mají i děti s handicapem, proto jsou workshopy otevřené i jim, bez ohledu na to, jak moc a nebo málo se mohou hýbat. Pohyb, tanec a dotek používáme také jako prostředek komunikace, mohou se tedy zapojit i děti s omezenými možnostmi verbální komunikace.  

Koncept Tancehraní stojí na strukturovaném a tematicky zaměřeném programu. Aby děti udržely pozornost, střídáme dynamičtější a klidnější části a používáme ve výuce tematickou motivaci – děti se tak v jedné lekci stanou zvířátky, v další si hrají na barvy apod.

Používáme básničky doprovázené pohybem, propojení pohybu s hudbou a rytmem, taneční a pohybové hry. Přirozený pohyb dětí postupně rozvíjíme a kultivujeme do jednoduché taneční improvizace. Používáme rozmanité psychomotorické pomůcky (šátky, padák, obruče apod.), které společně s vhodnou motivací vedou děti do prožitku a pohybu.

Pohyb a hru pojímáme jako prostředek k učení, komunikaci, sebevyjádření, poznávání sebe a okolního světa.

Workshopy probíhají v rámci projektu „Pomáháme tancem“, který se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Brna.

V Tancehraní se děti učí: 

  • uvědomovat si svoje tělo a být k němu vnímavý
  • spolupracovat s rodičem, naslouchat si pohybem a dotekem, následovat a vést, citlivě se dotýkat a být k rodiči vnímavý
  • vyjadřovat emoce a představy pohybem, rozvíjet svou přirozenou tvořivost
  • soustředit se, regulovat napětí, ztišit se a odpočívat
  • cítit rytmus, propojovat pohyb s hudbou a rytmem
  • používat centrum těla a jednotlivé části těla včetně jemné motoriky, cvičí si přenášení váhy, rovnováhu, obratnost a koordinaci pohybů

Metodicky je Tancehraní ukotveno v technikách taneční a pohybové terapie, v konceptu vývojového pohybu, metodice taneční výchovy pro předškolní děti a metodice kreativního tance.

Pro koho:
Pro dvojice rodič/asistující osoba + dítě od 3 let. Doporučujeme absolvovat workshop pouze s jedním dítětem v dané věkové kategorii, kterému budete moci věnovat svou maximální pozornost.

Kdy a kde:
sobota 18.9. 2021 od 9:30 do 10:30

sobota 16.10. 2021 od 9:30 do 10:30

sobota 20.11. 2021 od 9:30 do 10:30

Biskupské gymnázium – Barvičova 85, Brno


Cena:
workshop 18.9. 2021 probíhá v rámci Brněnských dnů pro zdraví a vstupné je dobrovolné

cena za workshopy 16.10. a 27.11. 2021 je 200 Kč/ workshop, 300 Kč/ oba workshopy při přihlášení a zaplacení do 30.9. 2021. Děti s handicapem mají 50% slevu.

cena při přihlášení po 30.9. 2021 je 300 Kč/ workshop

Přidáte se?

Přihlásit se na workshop je možné prostřednictvím emailu: tanec@protyboty.cz.

Číslo účtu: 2000896264/2010, při platbě prosím použijte variabilní symbol: 111.

Tancehraní jako součást předškolního vzdělávání

Lekce Tancehraní mohou být inspirací ke vzdělávacím činnostem, které mohou pedagogové jednoduše použít při naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Více se o návaznosti Tancehraní na RVP PV dozvíte zde

O lektorce

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti taneční a pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. V Tancehraní propojuje  všechny své dosavadní zkušenosti do vlastní originální metodiky, kterou stále rozvíjí.


Na co se můžete těšit?

na dovádění s dětmi a uvolnění těla i mysli

na čas plný radosti a blízkosti se svým dítětem

na objevování kreativity a možností komunikace pohybem

Co na to Jitka?

Při pedagogické práci s pohybem je pro mě důležité otevírat dětem a rodičům cestu k vlastnímu autentickému pohybu a tanci. Mojí velkou vášní je zkoumání toho, jak naše tělo funguje, proto jsem absolvovala také  roční kurz spirální dynamiky. Je pro mě důležité nejenom to, ŽE se děti hýbou, ale také  JAK se děti hýbou, tedy aby byl pohyb prováděný správným způsobem s ohledem na anatomii a individuální možnosti těla.“