zábavné učení tancem a hrou na vybrané téma

Cílem programu je pomocí hry a tanečního pohybu podporovat zdravé sebeuvědomění a sebevyjádření dětí. Vytváříme bezpečný a ohraničený prostor, kde děti mohou vnímat svoje tělo, uvolnit pohybem, dechem a hlasem tělesné i duševní napětí. Přirozený pohyb dětí kultivujeme do jednoduché taneční formy.

Pro každý program ve spolupráci s pedagogy vybíráme téma, které navozuje atmosféru a je motivací pro hru a pohyb, aby bylo pohybové vyjádření dětí propojené s představou a prožitkem. Pro taneční pohyb vybíráme vkusnou a tematicky zaměřenou hudbu. Témata programu mohou být inspirovaná ročním cyklem (Jablíčka, Ježci, Sněhové vločky, Jarní kytičky apod.) a nebo si můžete zvolit libovolné téma, které děti oslovuje (např. Moje tělo, Vesmír, Dopravní prostředky apod.). Program Tancehraní pomáhá rozvíjet pohybové dovednosti, představivost, kreativitu, muzikalitu a cítění rytmu, spolupráci, empatii a dává dětem zažít pocit sounáležitosti se skupinou. Tancehraním se snažíme podporovat i zdravé klima ve skupině dětí.

Délka programu: 50 min

Kde: ve vaší školce (pokud nemáte vhodný prostor, zajistíme taneční sál v centru Brna)

cena: MŠ v Brně: 1 500 Kč, MŠ v okolí Brna: 1 500 Kč + 10 Kč/km 


OBSAH PROGRAMU:

přivítání
pohybové říkanky
pohybové a taneční hry
čarování pomůcek: tanečně-pohybová improvizace s pomůckami
kruhová taneční hra
relaxace, reflexe a rozloučení


Chcete si objednat program?

Kontaktujte naši lektorku:

Jitka Mozorová, tanec@protyboty.cz, 739 472 387


Jak TANCEHRANÍM naplňovat Rámcový vzdělávací program?

Příklady témat ročního cyklu

Probouzení matičky Země – přelom zimy a jara, tání sněhu, semínka, cibulky a kořínky jarních rostlinek, první kytičky (sněženky, bledulky)
Aprílové počasí – déšť, kapky, deštníky, louže, mraky, duha, bouřka, Slunce
Voda, voděnka – oslava vodního živlu, všechny formy vody, cyklus vody
Had leze z díry – hadi, ještěrky, žabky
Pestré plody, zlaté klasy – úroda, sklizeň, jablíčka, pšenička, chléb
Babí léto – pavoučci a pavučiny, pouštění draků, pasáčci pečou brambory, zapadání sluníčka
Nashledanou vlaštovky – odlet vlaštovek, ptáčci

Další témata

Moje tělo

Zvířata

Dopravní prostředky

Vesmír

Rádi připravíme program “na míru” podle aktuálních témat a potřeb Vašeho kolektivu.

O lektorce

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti taneční a pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. V programu Tancehraní propojuje  všechny své dosavadní zkušenosti do vlastní originální metodiky, kterou stále rozvíjí.