Co je to tanečně pohybová terapie?

Tanečně pohybová terapie (TPT)  je forma psychoterapie, při které taneční terapeut cíleně a kreativně pracuje s pohybem a tancem. Využívá při tom specifické metody a principy TPT a to v kontextu aktuálních potřeb klienta a aktuálně probíhajícího procesu. 

Tanec a pohyb v TPT zahrnuje všechny pohybové akce klienta, které odrážejí jeho aktuální prožívání a jeho zkušenost s vnějším světem. TPT využívá komunikační, symbolický a expresivní potenciál tance a pohybu.  TPT nabízí bezpečný a neposuzující prostor, ve kterém je možné pomocí symbolů a metafor vyjádřit i jinak obtížně přístupné emoce, případně zpřístupnit obsahy nevědomí. Součástí TPT bývá i verbalizace, tedy slovní vyjádření a racionální uchopení prožitku (s klienty, kteří jsou schopní verbálně komunikovat).

Estetická složka tance ustupuje při jeho terapeutickém užití do pozadí. Taneční terapeut neučí klienta určité pohyby či „kroky“. Nepoužívá ani určité pohyby k záměrnému vyvolání emoce. Pohyb je v TPT prostředkem pro navazování terapeutického vztahu a vyjadřování vnitřního prožívání.

TPT může mít formu individuální nebo skupinovou.

Individuální tanečně pohybová terapie pro lidi s handicapem

Tanečně pohybová terapie je vhodná pro lidi s jakýmkoliv typem handicapu nebo onemocnění. Je pro nás důležité klientům umožnit dostatek času na probíhající terapeutický proces, proto nabízíme cyklus osmi setkání, v intervalu 1x týdně, aby byla možná dlouhodobější a kontinuální spolupráce.

Věková skupina: od 18 let

Termín: dle domluvy

Kde: studio Jogamatka, Gorkého 44 (pro imobilní zájemce bezbariérové prostory: klubovna Křenová 57, SVČ Lány)

Délka setkání: 50 min/25 min (klienti s těžším typem postižení)

Cena 1 setkání: 600 Kč/400 Kč

Zájemce o TPT prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře. Přihlášení je nezávazné, na základě Vašeho přihlášení si s Vámi domluvíme osobní vstupní rozhovor a termín zkušební lekce.


Mám zájem o TPT

Tanečně pohybová terapie pro zájemce bez handicapu

Tanečně pohybová terapie je vhodnou metodou pro všechny, které láká sebepoznání a seberozvoj skrze práci s tělem a kreativitou.

Délka setkání: 50 min

Cena 1 setkání: 800 Kč

Zájemci prosím kontaktujte nás na emailu: tanec@protyboty.cz.

Taneční terapeutky


Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová