V roce 2022 opět otevíráme skupinu taneční terapie pro děti s mentálním postižením a autismem ve věku 7-14 let. Dětem vytváříme bezpečný prostor pro hru, učení, komunikaci, uvolnění, sebevyjádření a prožitek radosti. Využíváme k tomu metodu taneční a pohybové terapie – terapeutický potenciál pohybu, tance a rytmu. 

Pro koho:
děti 7-14 let

Kdy:
čtvrtek od 15,45 do 16,30
(doporučujeme přijít o deset minut dříve)

Kde:
spolek Úsměvy
Nerudova 12, Brno

Cena za 10 lekcí od 7.4. do 16.6. 2022 (14.4. se lekce nekoná – Velikonoční prázdniny): 900 Kč

Chcete si lekci nejdříve nezávazně vyzkoušet?

Přijďte na ukázkovou lekci 31.3. a vyzkoušejte si ji ZDARMA.

Na tuto lekci se prosím přihlaste předem na e-mailu: tanec@protyboty.cz nebo telefonu: 739 472 387 (terapeutka Jitka Mozorová).

Chci své dítě přihlásit

Přihlásit se do skupiny taneční terapie je možné prostřednictvím přihlášky zde

Co je náplní skupinové tanečně pohybové terapie?

 • básničky a písničky s pohybem
 • pohybové a taneční hry
 • taneční/pohybová improvizace na určité téma
 • rytmické hry a hry na propojení pohybu s hudbou (rytmické cítění a prožitek z poslechu hudby bývají zachované i u těžších forem postižení)
 • pohyb s psychomotorickými pomůckami (šátky, obruče, padák apod.)

Co dětem tanečně pohybová terapie přináší?

 • radost z pohybu a objevování vlastního pohybového potenciálu (zaměřujeme se na to, co dětem jde, ne na jejich omezení)
 • sebeuvědomění díky vnímání těla
 • sebevyjádření a vzájemnou komunikaci prostřednictvím pohybu
 • rozvoj smyslového vnímání (hry s dotekem, hudebními nástroji, pomůckami)
 • uvolnění tělesného i duševního napětí
 • rozvoj motorických dovedností
 • rozvoj psychosociálních dovedností: kreativity, spolupráce, empatie, pozornosti, paměti a soustředění, prostorové orientace a představivosti

Máte zájem dozvědět se více o tanečně pohybové terapii? Kontaktujte naši terapeutku na emailu tanec@protyboty.cz nebo na telefonním čísle: 739 472 387.

Jitka Mozorová

taneční terapeutka Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti taneční a pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. V lekcích taneční a pohybové terapie propojuje  všechny své dosavadní zkušenosti do vlastní metodiky, kterou stále rozvíjí. Podstatná část její terapeutické práce se odvíjí od konkrétních potřeb dětí, na které se snaží reagovat s velkou citlivostí a respektem k individualitě každého dítěte.