pro děti s jakýmkoliv typem handicapu


Individuální lekce tanečně pohybové terapie (TPT) jsou určeny pro děti s jakýmkoliv typem postižení nebo onemocnění. Taneční terapeutka pro děti vytváří bezpečný prostor pro hru, učení, komunikaci, uvolnění, sebevyjádření a prožitek radosti. Využívá k tomu terapeutický potenciál pohybu, tance a rytmu. 

Pro koho: děti 5-17 let/ rodiče s dětmi od 3 let

Délka terapie: 25 min

Četnost terapie: 1x týdně/ 1x 14 dní

Cena lekce: 400Kč

Co je náplní individuální tanečně pohybové terapie?

 • básničky a písničky s pohybem
 • pohybové a taneční hry
 • rytmické hry a hry na propojení pohybu s hudbou (rytmické cítění a prožitek z poslechu hudby bývají zachované i u těžších forem postižení)
 • pohyb s psychomotorickými pomůckami (šátky, obruče, padák apod.)

Co dětem tanečně pohybová terapie přináší?

 • radost z pohybu a objevování vlastního pohybového potenciálu (zaměřujeme se na to, co dětem jde, ne na jejich omezení)
 • sebeuvědomění díky vnímání těla
 • sebevyjádření a vzájemnou komunikaci prostřednictvím pohybu
 • rozvoj smyslového vnímání (hry s dotekem, hudebními nástroji, pomůckami)
 • uvolnění tělesného i duševního napětí
 • rozvoj motorických dovedností
 • rozvoj psychosociálních dovedností: kreativity, spolupráce, empatie, pozornosti, paměti a soustředění, prostorové orientace a představivosti

Máte zájem dozvědět se více o tanečně pohybové terapii? Kontaktujte naši terapeutku na emailu tanec@protyboty.cz nebo na telefonním čísle: 739 472 387.

Jitka Mozorová

tanečně pohybová terapeutka Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti tanečně pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. V lekcích tanečně pohybové terapie propojuje  všechny své dosavadní zkušenosti do vlastní metodiky, kterou stále rozvíjí. Podstatná část její terapeutické práce se odvíjí od konkrétních potřeb dětí, na které se snaží reagovat s velkou citlivostí a respektem k individualitě každého dítěte.