Kreativní tanec pro děti s handicapem

kroužek pro děti s poruchami autistického spektra, ADHD a dalšími neurovývojovými poruchami  Vytváříme dětem bezpečný prostor pro prožitek z pohybu a tance, vnímání těla, spontánní sebevyjádření a uvolnění. Pomocí hry, tématu a příběhu … Pokračování textu Kreativní tanec pro děti s handicapem