je určený dětem s lehčím typem mentálního postižení, poruchami autistického spektra, pozornosti a učení či vadami řeči

 
Cílem kroužku je rozvíjet prostřednictvím hry, tématu a příběhu přirozený pohyb dětí do jednoduché taneční formy nebo improvizace. Vytváříme dětem bezpečný prostor pro prožitek z tance a pohybu, vnímání těla, spontánní sebevyjádření a uvolnění. Respektujeme individuální možnosti dětí a podporujeme je v rozvíjení pohybových i psychosociálních dovedností.  Kroužek je pro malou skupinu dětí, kterým se věnují 2 lektorky. Je vhodný pro děti s lehčím typem postižení nebo znevýhodnění, které jsou schopny být v kolektivu dalších dětí.

Věková skupina:
od 7 do 14 let

Rozvrh:
úterý 15:55 – 16:40

Kde:
SVČ Lužánky, Solniční 12, Brno

Ukázkové lekce: 11. a 18. dubna 2023

Cena za kroužek (od 11. 4. – 13. 6. 2023/10 lekcí): 1700 Kč

Během lekcí se děti učí tyto dovednosti: 

  • uvědomovat si svoje tělo, objevovat jeho možnosti a dále je rozvíjet
  • regulovat svalové napětí v těle, střídat uvolnění a aktivitu 
  • rozvíjet pohybovou koordinaci a rovnováhu (používat centrum těla a jednotlivé části těla, přenášet váhu), rozvíjet koordinaci ruka – oko
  • rozvíjet obratnost a sílu
  • cítit rytmus, propojovat pohyb s hudbou a rytmem, rozvíjet řeč
  • zdokonalovat jemnou motoriku a grafomotoriku
  • rozvíjet zrakové a sluchové vnímání
  • trénovat soustředění, paměť, prostorovou a pravo – levou orientaci a předmatematické dovednosti
  • zažívat a osvojovat si nové sociální role: spolupracovat, následovat a vést ve dvojici
  • vyjadřovat emoce a představy pohybem, rozvíjet představivost a tvořivost

Potřebuje se Vaše dítě nejprve trochu rozkoukat, zvyknout si na lektorky, nové prostředí a kolektiv dětí? Potřebuje si aktivitu nejdříve v klidu vyzkoušet? Právě z toho důvodu jsme připravily ukázkové lekce. Pokud jste nestihli ukázkové lekce, nezoufejte a přijďte si kroužek s dětmi nezávazně a zdarma vyzkoušet kdykoliv v průběhu roku.

Dejte nám, prosím, vědět, že si chcete kroužek vyzkoušet na emailu: tanec@protyboty.cz nebo telefonu 739 472 387 (Jitka Mozorová – lektorka).

Ukázkové VIDEO z kroužku ZDE

Událost na facebooku ZDE


Chci své dítě přihlásit do kroužku

Lektorky


Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Propojuje své odborné znalosti tanečně pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku) spolu se svými pohybovými znalostmi (estetickému pohybu se věnuje od 4 let). Zároveň je maminkou 3 dětí, od kterých čerpá tu nejryzejší inspiraci. Její velkou láskou je kontaktní improvizace (spontánní tanec, který využívá k tanci vzájemný dotek partnerů). Je velmi srdečnou a respektující lektorkou.

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti tanečně pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. Je velmi vnímavou a citlivou lektorkou.