Děti s handicapem mají, stejně jako ostatní děti, touhu hrát si a učit se. Touhu zažívat radost a pocit úspěchu. Kroužek kreativního tance je bezpečným místem, kde si všímáme potenciálu dětí, ne jejich limitů. Děti tu mohou být sami sebou a rozvíjet svůj potenciál. 


Kroužek kreativního tance je zájmově-vzdělávací aktivitou pro děti s lehčím typem mentálního postižení, poruchami autistického spektra, pozornosti, učení a vývoje řeči ve věku 7 -14 let. Využíváme metodu tanečně pohybové terapie, která dětem s handicapem otevírá prostor pro radost z pohybu, spontánní pohybový projev, vnímání těla a objevování nových možností pohybu i chování. To vše hravou formou, v atmosféře přijetí, bezpečí a důvěry. Kroužek je pro malou skupinu dětí, kterým se věnují 2 lektorky, z nichž jedna je zkušená tanečně pohybová terapeutka. Lektorky respektují individuální možnosti dětí a podporují je v rozvoji pohybových a psychosociálních dovedností. 

V kroužku se věnujeme jednoduchým pohybovým hrám, cvičením, písničkám s pohybem a taneční improvizaci s pomůckami (šátky, míčky, hudební nástroje apod.), které dětem pomáhají se na pohyb soustředit a rozvíjet kreativitu.


Do kroužku přijímáme nové děti.


Zveme nové zájemce i odborníky pomáhajících profesí na INFORMAČNÍ SETKÁNÍ o kroužku v úterý 2.4. 2024 (v čase a místě konání kroužku), na kterém se můžete více seznámit s lektorkami a zeptat se na vše, co vás zajímá. Prosím, dejte nám vědět, že dorazíte na email (kontakt níže).

Událost na facebooku ZDE

Máte pochybnosti, zda Vaše dítě bude kroužek zvládat? Novým zájemcům nabízíme individuální adaptační lekce. Na adaptačních lekcích se děti seznámí s lektorkou, s prostorem, kde kroužek probíhá a pomůckami, které v kroužku používáme. Tato zkušenost jim usnadní proces začlenění do skupinove aktivity. Naše lektorka se s Vámi ráda domluví na termínu adaptační lekce. Neváhejte ji kontaktovat (kontakt níže).

Chcete se podívat, jak lekce kroužku probíhají? Přijďte na UKÁZKOVÉ LEKCE 9. a 16. 4. 2024. Ukázkové lekce jsou zdarma. Prosím, dejte nám vědět, že dorazíte na email (kontakt níže).

Událost na facebooku ZDE


Věková skupina: od 7 do 14 let

Rozvrh: úterý 15:45 – 16:30 hod.

Kde: SVČ Lužánky, Solniční 12, Brno

Ukázkové lekce: úterý 9.4. a 16.4. 2024

Trvání kroužku: vždy v úterý 9.4. – 11.6. 2024/10 lekcí

Cena: 2500,-/10 lekcí

Kontaktní osoba: Jitka Mozorová, email: jitka.mozorova@protyboty.cz, tel.: 739 472 387 

Platba: číslo účtu spolku Proty boty: 2000896264/2010 (do poznámky prosím uveďte jméno dítěte + Kreativní tanec)


Během lekcí se děti učí tyto dovednosti: 

  • uvědomovat si svoje tělo, objevovat jeho možnosti a dále je rozvíjet
  • regulovat svalové napětí v těle, střídat uvolnění a aktivitu 
  • rozvíjet pohybovou koordinaci a rovnováhu (používat centrum těla a jednotlivé části těla, přenášet váhu), rozvíjet koordinaci ruka – oko
  • rozvíjet obratnost a sílu
  • cítit rytmus, propojovat pohyb s hudbou a rytmem, rozvíjet řeč
  • zdokonalovat jemnou motoriku a grafomotoriku
  • rozvíjet zrakové a sluchové vnímání
  • trénovat soustředění, paměť, prostorovou a pravo – levou orientaci a předmatematické dovednosti
  • zažívat a osvojovat si nové sociální role: spolupracovat, následovat a vést ve dvojici
  • vyjadřovat emoce a představy pohybem, rozvíjet představivost a tvořivost

Pro děti vezměte: lahev s pitím a pohodlné oblečení. V sále je teplo, na podlaze je linoleum. Doporučujeme dlouhé nohavice pro případný pohyb na zemi. Na nohy doporučujeme protiskluzové ponožky nebo taneční obuv s měkkou podrážkou (obyčejné ponožky kloužou), případně mohou být děti bosky.  

Ukázkové VIDEO z kroužku ZDE


Chci své dítě přihlásit do kroužku

Lektorky


Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti tanečně pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. Je velmi vnímavou a citlivou lektorkou.

Míša Štelmáková
Eva Rýcová