kroužek pro děti s poruchami autistického spektra, ADHD a dalšími neurovývojovými poruchami

 
Vytváříme dětem bezpečný prostor pro prožitek z pohybu a tance, vnímání těla, spontánní sebevyjádření a uvolnění. Pomocí hry, tématu a příběhu kultivujeme přirozený pohyb dětí do jednoduché taneční formy a improvizace.  Respektujeme individuální možnosti dětí a podporujeme je v rozvoji pohybových a psychosociálních dovedností.  Kroužek je pro malou skupinu dětí, kterým se věnují 2 lektorky. Je vhodný pro děti s lehčím typem postižení nebo znevýhodnění.

Do kroužku přijímáme nové děti.

Máte pochybnosti, zda Vaše dítě bude kroužek zvládat? Novým zájemcům nabízíme individuální adaptační lekci. Během lekce se dítě seznámí s lektorkou, s prostorem, kde kroužek probíhá a pomůckami, které v kroužku používáme. Tato zkušenost mu usnadní proces začlenění do skupiny dětí. Naše lektorka se s Vámi ráda domluví na termínu adaptační lekce.

Chcete se podívat, jak skupinové lekce probíhají? Přijďte na ukázkové lekce 16.1. a 23.1. 2024. Ukázkové lekce jsou zdarma. Prosím, dejte nám vědět, že dorazíte na email: jitka.mozorova@protyboty.cz

Věková skupina: od 7 do 14 let

Rozvrh: úterý 15:45 – 16:30

Kde: SVČ Lužánky, Solniční 12, Brno

Ukázkové lekce: 16.1. a 23.1. 2024

Trvání kroužku: 16.1. – 26.3. 2024/10 lekcí

Během lekcí se děti učí tyto dovednosti: 

  • uvědomovat si svoje tělo, objevovat jeho možnosti a dále je rozvíjet
  • regulovat svalové napětí v těle, střídat uvolnění a aktivitu 
  • rozvíjet pohybovou koordinaci a rovnováhu (používat centrum těla a jednotlivé části těla, přenášet váhu), rozvíjet koordinaci ruka – oko
  • rozvíjet obratnost a sílu
  • cítit rytmus, propojovat pohyb s hudbou a rytmem, rozvíjet řeč
  • zdokonalovat jemnou motoriku a grafomotoriku
  • rozvíjet zrakové a sluchové vnímání
  • trénovat soustředění, paměť, prostorovou a pravo – levou orientaci a předmatematické dovednosti
  • zažívat a osvojovat si nové sociální role: spolupracovat, následovat a vést ve dvojici
  • vyjadřovat emoce a představy pohybem, rozvíjet představivost a tvořivost


Lektorka: Mgr. Jitka Mozorová


Pro děti vezměte: lahev s pitím a pohodlné oblečení. V sále je teplo, na podlaze je linoleum. Doporučujeme dlouhé nohavice pro případný pohyb na zemi. Na nohy doporučujeme protiskluzové ponožky nebo taneční obuv s měkkou podrážkou (obyčejné ponožky kloužou), případně mohou být děti bosky.  

Ukázkové VIDEO z kroužku ZDE

Událost na facebooku ZDE


Chci své dítě přihlásit do kroužku

Lektorky


Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti tanečně pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. Je velmi vnímavou a citlivou lektorkou.

Míša Štelmáková
Eva Rýcová