Adresa spolku:

Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s.
Svatopluka Čecha 1405/35a
61200 Brno
IČ: 040 43 561

Číslo účtu spolku Proty boty: 2000896264/2010

email: info@protyboty.cz

Jitka Mozorová
předsedkyně spolku, vedoucí sociálně-terapeutické činnosti, taneční lektorka a terapeutka

+ 420 739 472 387, email: jitka.mozorova@protyboty.cz