TANEČNĚ POHYBOVÁ TERAPIE

pro dospělé s handicapem

Neverbální expresivní forma terapie, která využívá pohyb, tanec a práci s tělem jako prostředky k vyjádření vnitřního prožívání, komunikace a sebepoznání.

DANCE ABILITY LEKCE

lekce pohybové improvizace pro lidi s handicapem a bez

Dance Ability lekce spojují lidi po celém světě. Jsou zaměřené na pohybovou improvizaci ve dvojicích, malých i velkých skupinách. Účastnit se může úplně každý člověk bez ohledu na věk, pohybovou zkušenost a limity způsobené zdravotním postižením nebo onemocněním. Pestrost skupiny umožňuje vzájemnou inspiraci, obohacení a kolektivní učení.