zábavné učení tancem a hrou na vybrané téma

Cílem programu je pomocí hry a tanečního pohybu podporovat zdravé sebeuvědomění a sebevyjádření dětí. Vytváříme bezpečný a ohraničený prostor, kde děti mohou vnímat svoje tělo, uvolnit pohybem, dechem a hlasem tělesné i duševní napětí. Přirozený pohyb dětí kultivujeme do jednoduché taneční formy a improvizace.

Pro každý program ve spolupráci s pedagogy vybíráme téma, které navozuje atmosféru a je motivací pro hru a pohyb, aby bylo pohybové vyjádření dětí propojené s představou a prožitkem. Pro taneční pohyb vybíráme vkusnou a tematicky zaměřenou hudbu. Témata programu mohou být inspirovaná ročním cyklem a nebo si můžete zvolit libovolné téma, které děti oslovuje (např. Moje tělo, Vesmír, Dopravní prostředky apod.).

Program Tancehraní pomáhá rozvíjet pohybové dovednosti, představivost, kreativitu, muzikalitu a cítění rytmu, spolupráci, empatii a dává dětem zažít pocit sounáležitosti se skupinou. Tancehraním se snažíme podporovat zdravé klima ve skupině dětí.

Délka programu: 50 min

Kde: ve vaší školce (pokud nemáte vhodný prostor, zajistíme taneční sál v centru Brna)

cena 1 programu: MŠ v Brně: 2 000 Kč, MŠ v okolí Brna: 2 000 Kč + 500 – 1000 Kč (podle vzdálenosti od Brna)

cena 2 programy po sobě: MŠ v Brně: 3 500 Kč, MŠ v okolí Brna: 3 500 Kč + 500 – 1000 Kč (podle vzdálenosti od Brna)


OBSAH PROGRAMU:

přivítání
pohybové říkanky
pohybové a taneční hry
čarování pomůcek: tanečně-pohybová improvizace s pomůckami
kruhová taneční hra
relaxace, reflexe a rozloučení


Chcete si objednat program?

Kontaktujte naši lektorku:

Jitka Mozorová, tanec@protyboty.cz, 739 472 387


Jak programem naplňovat Rámcový vzdělávací program?

Příklady témat ročního cyklu

PODZIMNÍ TÉMATA: Jablíčka, Odlet vlaštovek, Podzimní les

ZIMNÍ TÉMATA: Vánoční čas, Zimní radovánky

JARNÍ TÉMATA: Vítání jara, Velikonoce, Planeta Země

LETNÍ TÉMATA: Voda, Mláďátka, Letní louka

Další témata

Moje tělo, Zvířata, Dopravní prostředky, Vesmír

Rádi připravíme program “na míru” podle aktuálních témat a potřeb Vašeho kolektivu.

O lektorce

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti taneční a pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. V programu Tancehraní propojuje  všechny své dosavadní zkušenosti do vlastní originální metodiky, kterou stále rozvíjí.