Program nabízíme pro:

 • organizace sociálních služeb (pobytové, ambulantní)
 • speciální vzdělávací instituce
 • další organizace se sociálním a zdravotním zaměřením 

Programy uskutečňuje v rámci projektu „Pomáháme tancem“, který v roce 2023 finančně podpořilo Statutární město Brno. Program poskytujeme ZDARMA pro 1 skupinu dětí přímo v sídle Vaší organizace či instituce – ve všední dny obvykle v dopoledních hodinách. 


Program je určený pro děti s těmito typy postižení a znevýhodnění:

 • mentální postižení
 • tělesné postižení
 • kombinované postižení
 • zrakové postižení
 • poruchy autistického spektra
 • poruchy učení a pozornosti
 • vady řeči
 • ohrožené děti

Cíl a náplň programu:

Cíl a náplň programu se odvíjí od možností konkrétní skupiny dětí. Během programu využíváme metodu tanečně pohybové terapie, která má široké možnosti uplatnění podle typu a míry postižení dětí. Při terapeutickém užívání pohybu a tance pohlížíme na tanec jako na pohyb těla, který je odrazem vnitřního prožívání. Tanečně pohybová terapeutka využívá pohyb a tanec jako neverbální komunikační prostředek, díky kterému může navázat kontakt i s dětmi, které mají omezené možnosti slovní komunikace nebo které mají potíže při navazování sociálních kontaktů. Pohyb je dále využíván jako nástroj pro tělesné i duševní uvolnění a vnímání těla a podporuje tak schopnost seberegulace a soustředění. Během programu podporujeme spontánní pohybový projev dětí a vytváříme jim bezpečný prostor pro sebevyjádření pohybem. Estetická a výkonnostní složka pohybu ustupuje v tanečně pohybové terapii do pozadí, program je tedy vhodný i pro děti se sníženou mobilitou a pro děti s potížemi v oblasti koordinace. Program umožňuje dětem s jakýmkoliv typem handicapu, aby mohli zažívat radost z pohybu a pocit úspěchu – navzdory omezením, která vyplývají z jejich zdravotního stavu či životní situace. 

Program je pro skupinu 4-12 dětí, délka programu je 35 – 50 min (podle míry postižení dětí). Je vhodný pro děti, které jsou schopny být v kolektivu dalších dětí – buď samostatně nebo s asistencí dospělé osoby.

Na programu je nutná přítomnost alespoň jednoho pracovníka dané organizace. Vítáme aktivní či pasivní přítomnost dalších zaměstnanců.

Součástí projektu je seznámení pracovníků s metodou tanečně pohybové terapie, reflexe programu a jeho následná evaluace pomocí dotazníku. 

Pro bližší informace o programu nebo pro objednání programu prosím volejte v pondělí – středa v čase 10h – 12h, nebo napište sms či email a ozveme se Vám co nejdříve zpátky.


Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Mozorová

telefon: 739 472 387

email: tanec@protyboty.cz