Program nabízíme pro:

 • organizace sociálních služeb (pobytové, ambulantní)
 • speciální vzdělávací instituce
 • zařízení sociálně-právní ochrany dětí
 • další organizace se sociálním a zdravotním zaměřením 

Program je určený pro děti s těmito typy postižení a znevýhodnění:

 • mentální postižení
 • tělesné postižení
 • kombinované postižení
 • zrakové postižení
 • poruchy autistického spektra
 • poruchy učení a pozornosti
 • vady řeči
 • sociální znevýhodnění
 • ohrožené děti

Jaký je cíl programu:

Cílem programu je umožnit dětem přirozeným a hravým způsobem rozvíjet svoje pohybové a psychosociální dovednosti. Děti během programu mohou objevovat, jaké mají schopnosti a zájmy, mohou aktivním způsobem trávit volný čas a zažívat úspěch – navzdory omezením, která vyplývají z jejich zdravotního stavu či životní situace. 


„Program má pozitivní efekty na celkové zdraví dětí, jejich emocionální pohodu, rozvoj sociálních vztahů, posilování sebedůvěry a samostatnosti.“


Během programu využíváme jako hlavní zdroj učení pohyb a hru. Dětem vytváříme bezpečné prostředí pro fyzické i duševní uvolnění, radost z tance a pohybu, vnímání těla a spontánní sebevyjádření. Respektujeme individuální možnosti dětí a přizpůsobujeme jim náplň programu i tempo aktivit. Pohyb a tanec používáme také jako prostředek komunikace, mohou se tedy zapojit i děti s omezenými možnostmi verbální komunikace i děti se sníženou mobilitou

Metodika programu stojí na strukturovaných a tematicky zaměřených činnostech. Aby děti udržely pozornost, střídáme dynamičtější a klidnější části a používáme tematickou motivaci – děti si tak mohou hrát na podzimní les, ptáčky, zvířátka, barvy,  apod.

Používáme básničky doprovázené pohybem, cvičení na propojení pohybu s hudbou a rytmem, taneční a pohybové hry. Přirozený pohyb dětí postupně rozvíjíme a kultivujeme do jednoduché taneční formy nebo improvizace. Používáme rozmanité psychomotorické pomůcky (šátky, padák, obruče apod.), které společně s vhodnou motivací vedou děti do prožitku a pohybu. K pohybu vybíráme vkusnou a tematickou hudbu, která je adekvátní věku dětí. 


Během programu se děti učí tyto dovednosti: 

 • uvědomovat si svoje tělo, objevovat jeho možnosti a dále je rozvíjet
 • regulovat svalové napětí v těle, střídat uvolnění a aktivitu 
 • rozvíjet pohybovou koordinaci a rovnováhu (používat centrum těla a jednotlivé části těla, přenášet váhu), rozvíjet koordinaci ruka – oko
 • rozvíjet obratnost a sílu
 • cítit rytmus, propojovat pohyb s hudbou a rytmem, rozvíjet řeč
 • zdokonalovat jemnou motoriku a grafomotoriku
 • rozvíjet zrakové a sluchové vnímání
 • trénovat soustředění, paměť, prostorovou a pravo – levou orientaci a předmatematické dovednosti
 • spolupracovat, následovat a vést ve dvojici
 • vyjadřovat emoce a představy pohybem, rozvíjet představivost a tvořivost

Program je pro skupinu 4-12 dětí, kterým se věnují 1-2 zkušené lektorky (podle počtu dětí a míry postižení dětí). Délka programu je 35 – 50 min (podle míry postižení dětí). Je vhodný pro děti, které jsou schopny být v kolektivu dalších dětí.

Program poskytujeme  ZDARMA pro 1 skupinu dětí – ve všední dny v dopoledních hodinách. 

Na programu je nutná přítomnost alespoň jednoho pracovníka dané organizace. Vítáme aktivní či pasivní přítomnost dalších zaměstnanců.

Pro bližší informace o programu nebo přímo pro objednání programu prosím volejte v pondělí nebo ve čtvrtek v čase 10h – 12h, nebo napište sms či email a ozveme se Vám co nejdříve zpátky.


Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Mozorová

telefon: 739 472 387

email: tanec@protyboty.cz