TANEČNĚ POHYBOVÁ TERAPIE

individuální terapie pro děti s handicapem

Forma terapie, která dětem s handicapem otevírá prostor pro radost z pohybu, spontánní pohybový projev, vnímání těla a objevování nových možností pohybu. To vše hravou formou v atmosféře přijetí, bezpečí a důvěry.

KREATIVNÍ TANEC

pravidelný kroužek pro děti s handicapem

Volnočasová aktivita pro děti s lehčím typem handicapu s terapeutickým přesahem. Prostor pro radost z pohybu, relaxaci, sebevyjádření a učení pohybovým a psychosociálním dovednostem. Další cyklus kroužku začíná v dubnu 2024.