• Jste organizace poskytující služby seniorům a lidem s postižením?
  • Chcete Vašim klientům zprostředkovat nevšední zážitek?
  • Zajímá Vás téma sociální inkluze v praxi?

Co je projekt DanceAbility?

Projekt DanceAbility je inkluzivní taneční projekt, založený na mezinárodní metodě DanceAbility. Posláním organizace DanceAbility International je rozpouštět bariéry a spojovat lidi s handicapem a bez skrze pohyb a tanec. DanceAbility lekce zmírňují izolaci spojenou s postižením a umožňují zapojení všech lidí, bez ohledu na jejich fyzické a mentální možnosti, do společného pohybu a tance. Autentický pohyb každého člověka je respektován a oceňován, ať už je jeho estetická a technická kvalita jakákoliv. DanceAbility lekci vede certifikovaná lektorka a participují v ní zaškolení tanečníci organizace Proty boty. Konání projektu se v roce 2024 uskutečňuje díky finanční podpoře Ministerstva kultury.

Co je náplní DanceAbility lekce?

Náplní DanceAbility lekce není výuka tanečních prvků a kroků, ale jedná se o vedenou pohybovou improvizaci, která se odvíjí od možností konkrétní skupiny účastníků. DanceAbility lekce obsahuje cvičení, která umožňují vnímat tělo, rozvíjet interakci s tanečním partnerem, prožívat pozitivní zážitek a být součástí kolektivu. Pokud se lidé nemohou sami pohybovat (z důvodu zrakového postižení, imobility nebo neschopnosti porozumění), probíhá tato interakce pomocí fyzického kontaktu. Lektorka vede lekci tak, aby se mohli zapojit úplně všichni. Pomáhá jí s tím tým zaškolených tanečníků.

V čem spočívá zapojení do projektu?

Zapojení do projektu spočívá v uskutečnění DanceAbility lekce ve Vaší organizaci. Pokud splňujete podmínky níže, přijedeme s týmem tanečníků do Vaší organizace.

Konání lekce v pobytových a ambulantních sociálních službách je ZDARMA pro jednu skupinu klientů. Finanční spoluúčast ostatních neziskových organizací, obcí, městských částí, pořadatelů festivalů apod. je 2500 Kč.

Podmínky účasti:

  • uskutečnění lekce do konce roku 2024
  • vhodný prostor (dostatečně velká místnost)
  • lekce se účastní minimálně 6 klientů
  • lekce se účastní personál organizace, který zajistí potřeby klientů přímo nesouvisející s účastí na lekci (např. pomoc s přesunem na WC apod.)

Máte zájem o uskutečnění DanceAbility lekce pro Vaše klienty? Ozvěte se nám na emailu produkce@protyboty.cz.  Naše lektorka se s Vámi následně spojí telefonicky a domluví se s Vámi na termínu, průběhu a délce lekce (60 – 120 min).

DanceAbility lekce spojují lidi po celém světě

Podívejte se na krátké video o této jedinečné inkluzivní metodě ZDE

Kdo vede lekci a tým tanečníků?

Mgr. Jitka Mozorová: sociální pracovnice, certifikovaná DanceAbility lektorka a tanečně pohybová terapeutka. Vedoucí spolku Proty boty, která se tanci s lidmi s handicapem aktivně věnuje od roku 2010.

Účast Vašich klientů na DanceAbility lekcích pro veřejnost?

Rádi se s Vašimi klienty potkáme také na DanceAbility lekcích pro veřejnost. Účast na těchto lekcích je pro klienty pobytových sociálních služeb ZDARMA. Senioři a osoby se zdravotním postižením mají na lekcích 50% slevu.