zábavné učení tancem a hrou pro rodiče a děti od 3 let


Hledáte způsob, jak smysluplně prožít čas se svým dítětem? Jak prohloubit vaši vzájemnou blízkost?

Cílem kurzu Tancehraní je vytvářet bezpečný prostor, kde se můžou děti vydovádět, uvolnit a vyjádřit emoce. Kde se můžou prostřednictvím hry, pohybu a tance rozvíjet. Touhu hrát si, učit se a vyjádřit se pohybem mají i děti s handicapem, proto je kurz otevřený i jim, bez ohledu na to, jak moc a nebo málo se mohou hýbat. Pohyb, tanec a dotek používáme také jako prostředek komunikace, mohou se tedy zapojit i děti s omezenými možnostmi verbální komunikace.  

Koncept Tancehraní stojí na strukturovaném a tematicky zaměřeném programu. Aby děti udržely pozornost, střídáme dynamičtější a klidnější části a používáme ve výuce tematickou motivaci – děti se tak v jedné lekci stanou zvířátky, v další si hrají na barvy apod.

Používáme básničky doprovázené pohybem, propojení pohybu s hudbou a rytmem, taneční a pohybové hry. Přirozený pohyb dětí postupně rozvíjíme a kultivujeme do jednoduché taneční improvizace. Používáme rozmanité psychomotorické pomůcky (šátky, padák, obruče apod.), které společně s vhodnou motivací vedou děti do prožitku a pohybu.

Pohyb a hru pojímáme jako prostředek k učení, komunikaci, sebevyjádření, poznávání sebe a okolního světa.

V Tancehraní se děti učí: 

  • uvědomovat si svoje tělo a být k němu vnímavý
  • spolupracovat s rodičem, naslouchat si pohybem a dotekem, následovat a vést, citlivě se dotýkat a být k rodiči vnímavý
  • vyjadřovat emoce a představy pohybem, rozvíjet svou přirozenou tvořivost
  • soustředit se, regulovat napětí, ztišit se a odpočívat
  • cítit rytmus, propojovat pohyb s hudbou a rytmem
  • používat centrum těla a jednotlivé části těla včetně jemné motoriky, cvičí si přenášení váhy, rovnováhu, obratnost a koordinaci pohybů

Metodicky je Tancehraní ukotveno v technikách taneční a pohybové terapie, v konceptu vývojového pohybu, metodice taneční výchovy pro předškolní děti a metodice kreativního tance.

Pro koho:
pro rodiče a děti od 3 let

Kdy:
v roce 2023 kurz neprobíhá

Tancehraní jako součást předškolního vzdělávání

Lekce Tancehraní mohou být inspirací ke vzdělávacím činnostem, které mohou pedagogové jednoduše použít při naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Více se o návaznosti Tancehraní na RVP PV dozvíte zde

O lektorce

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti taneční a pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. V Tancehraní propojuje  všechny své dosavadní zkušenosti do vlastní originální metodiky, kterou stále rozvíjí.


Na co se můžete těšit?

na dovádění s dětmi a uvolnění těla i mysli

na čas plný radosti a blízkosti se svým dítětem

na objevování kreativity a možností komunikace pohybem

na krásnou a tematicky zvolenou hudbu

Co na to Jitka?

Při pedagogické práci s pohybem je pro mě důležité otevírat dětem a rodičům cestu k vlastnímu autentickému pohybu a tanci. Mojí velkou vášní je zkoumání toho, jak naše tělo funguje, proto jsem absolvovala také  roční kurz spirální dynamiky. Je pro mě důležité nejenom to, ŽE se děti hýbou, ale také  JAK se děti hýbou, tedy aby byl pohyb prováděný správným způsobem s ohledem na anatomii a individuální možnosti těla.“