pro zájemce o pohyb a tanec s handicapem i bez


Zveme Vás do kurzu V těle doma. Jedná se o tanečně-pohybový kurz zaměřený na přirozený pohyb a prožitek z tance. Naším záměrem je vytvářet pro Vás bezpečný prostor, kde můžete pomocí pohybu uvolnit tělo, mysl i emoce, věnovat pozornost svému vlastnímu tělu a nacházet v něm příjemný pocit uvolnění a radosti. 


Kurz je otevřený úplně všem, včetně lidí s handicapem (tělesným, mentálním, zrakovým, duševním onemocněním, autismem), zdravotním znevýhodněním či onemocněním. Začít tančit může opravdu každý a kdykoliv, bez ohledu na fyzické možnosti, kondici, věk či předchozí zkušenost s pohybem a tancem. Vzájemné setkávání lidí s handicapem a bez, ke kterému během kurzu naprosto přirozeným způsobem dochází, může být zdrojem inspirace, respektu a porozumění. Při tanci mizí rozdíly mezi lidmi, tanec má sílu spojovat. Tento zážitek může být velmi podporující zkušeností (nejen pro lidi s handicapem) a také může být obohacující nejen v tanečním sále, ale i v běžném životě. 


Kurz se skládá z vedených lekcí, které jsou zaměřené na konkrétní pohybová témata. Lektorky Vám nabídnou možnost ponořit se do procesu, během kterého můžete vnímat, respektovat a ovládat své tělo. Učíme se naslouchat sobě a druhým, být součástí celku, cítit hudbu a rytmus, vyjádřit se a komunikovat pohybem. Věnujeme se zážitku anatomie těla a provázíme Vás vlastním pohybovým výzkumem (práce se svalovým napětím a uvolněním, těžištěm, váhou, tlakem, tahem, artikulací kloubů, směry pohybu, tempem, rytmem apod.) s cílem kultivovat přirozený pohybový repertoár, dosáhnout vyváženého držení těla, plynulosti a lehkosti provedení pohybu. Neodmyslitelnou součástí lekcí je technika improvizace, při které si můžete zatančit podle své chuti a potřeb. V improvizaci využíváme svou představivost a emocionalitu jako zdroj pro svůj vlastní pohyb a objevujeme vlastní pojetí tance. Budete mít dostatek prostoru pro svobodné sebevyjádření a rozvíjení kreativity. 


Přijďte si vyzkoušet 2 otevřené lekce (21. 3. a 28. 3. 2023) abyste nás mohli poznat, vyzkoušet si styl naší práce a pak se rozhodnout, jestli budete chtít pokračovat.


Pro koho:
pro zájemce od 15ti let s handicapem i bez

Kdy:

21. 3. – 6. 6. 2023

každé úterý 16:45–18:15h

Kde:
Na nové adrese: SVČ Lužánky
Solniční 12, Brno

Ukázkové lekce v úterý 21. 3. a 28. 3. 2023.

Ukázkové lekce jsou zdarma. Přihlaste se na ně prosím na e-mailu: tanec@protyboty.cz.

Cena kurzu (12 lekcí):

běžná cena: 3 000 Kč

Pokud se toužíte kurzu zúčastnit, ale nemůžete si dovolit zaplatit plnou cenu, ozvěte se nám na email: tanec@protyboty.cz, pokusíme se pro Vás najít řešení. Zájemcům s handicapem můžeme pomoci se získáním individuálního finančního příspěvku od nadačních fondů. Neváhejte se na nás obrátit.

sponzorská cena: 3500 Kč a více – Výtěžek ze sponzorské ceny (částku nad rámec běžné ceny) použijeme na podporu zájemců, kteří by se rádi kurzu účastnili, ale finanční situace jim to neumožňuje.


Číslo účtu: 2000896264/2010.

Při platbě, prosím, použijte variabilní symbol 111 a do předmětu napište V těle doma + jméno.


Lektorky


Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Kačka na svých lekcích čerpá z bohaté škály tanečních technik, které poznala a obohacuje je o další znalosti z oblasti terapie nebo přímo integrovaného tance. Její láskou je kontaktní improvizace. Kačka vás přes tanec a pohyb dovede k pochopení principů fungování vašeho těla.

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Na svých lekcích Jitka originálně propojuje své znalosti taneční a pohybové terapeutky s dalšími kurzy zaměřenými na tělo a pohyb, které absolvovala. Její vášní je analýza pohybu a anatomie těla a jeho biomechanické fungování. Jitka vás průzkumem vlastního těla provede k vašemu vlastnímu osobitému tanci.

Užitečné informace


Co si odnesete?

radost z pohybu
– příjemný zážitek
– prohřáté, rozhýbané tělo nabité energií
– vědomé vnímání svého těla
– pocit uvolnění, odbourání stresu a tíživých myšlenek
– kreativní přístup
– inspiraci a nové kontakty
– dobrý pocit z překonání sebe sama


Co na to Kateřina?

Moc by mne potěšilo, kdyby si lidé odnášeli z mých hodin do života sebevědomější těla, která vědí, jaké jsou jejich přednosti a limity a dokážou je prospěšně využít. Jako přirozenou cestu k vědomějšímu vnímání vlastního těla spatřuji v poznávání nejen vlastního těla a pohybu, ale i v poznání pohybu ostatních, v inspiraci. Prioritou však pro mě zůstává, aby tanec a pohyb přinášel člověku především radost.

Co na to Jitka?