pro zájemce o pohyb a tanec s handicapem i bez


Zveme Vás na tanečně-pohybové lekce V těle doma, zaměřené na přirozený pohyb a prožitek z tance. Naším záměrem je vytvářet pro Vás bezpečný prostor, kde můžete pomocí pohybu uvolnit tělo, mysl i emoce, věnovat pozornost svému vlastnímu tělu a nacházet v něm příjemný pocit uvolnění a radosti. 


Lekce jsou otevřeny úplně všem, včetně zájemců s handicapem (tělesným, mentálním, zrakovým, duševním onemocněním, autismem), zdravotním znevýhodněním či onemocněním. Začít tančit může opravdu každý a kdykoliv, bez ohledu na fyzické možnosti, kondici, věk či předchozí zkušenost s pohybem a tancem. Vzájemné setkávání lidí s handicapem a bez, ke kterému během kurzu naprosto přirozeným způsobem dochází, může být zdrojem inspirace, respektu a porozumění. Při tanci mizí rozdíly mezi lidmi, tanec má sílu spojovat. Tento zážitek může být velmi podporující zkušeností (nejen pro lidi s handicapem) a také může být obohacující nejen v tanečním sále, ale i v běžném životě. 


Jednotlivé lekce jsou zaměřené na konkrétní pohybová témata. Lektorky Vám nabídnou možnost ponořit se do procesu, během kterého můžete vnímat, respektovat a ovládat své tělo. Učíme se naslouchat sobě a druhým, být součástí celku, cítit hudbu a rytmus, vyjádřit se a komunikovat pohybem. Věnujeme se zážitku anatomie těla a provázíme Vás vlastním pohybovým výzkumem (práce se svalovým napětím a uvolněním, těžištěm, váhou, tlakem, tahem, artikulací kloubů, směry pohybu, tempem, rytmem apod.) s cílem kultivovat přirozený pohybový repertoár, dosáhnout vyváženého držení těla, plynulosti a lehkosti provedení pohybu. Neodmyslitelnou součástí lekcí je technika improvizace, při které si můžete zatančit podle své chuti a potřeb. V improvizaci využíváme svou představivost a emocionalitu jako zdroj pro svůj vlastní pohyb a objevujeme vlastní pojetí tance. Budete mít dostatek prostoru pro svobodné sebevyjádření a rozvíjení kreativity. 


Přijďte si vyzkoušet kteroukoliv lekci, abyste nás mohli poznat, vyzkoušet si styl naší práce.

Pokud si chcete přijít lekci vyzkoušet, napište nám na email: tanec@protyboty.cz


Pro koho:
pro zájemce od 15ti let s handicapem i bez

Kdy:

21. 3. – 6. 6. 2023

každé úterý 16:45–18:15h

Kde:
Na nové adrese: SVČ Lužánky
Solniční 12, Brno

Cena za jednotlivou lekci: 300 Kč

Běžná cena za celý kurz (12 lekcí): 3 000 Kč

Pokud se toužíte lekcí účastnit, ale nemůžete si dovolit zaplatit plnou cenu, ozvěte se nám na email: tanec@protyboty.cz, pokusíme se pro Vás najít řešení. Zájemcům s handicapem můžeme pomoci se získáním individuálního finančního příspěvku od nadačních fondů. Neváhejte se na nás obrátit.

Sponzorská cena: 3500 Kč a více – Výtěžek ze sponzorské ceny (částku nad rámec běžné ceny) použijeme na podporu zájemců, kteří by se rádi kurzu účastnili, ale finanční situace jim to neumožňuje.

Pokud se rozhodnete chodit na lekce pravidelně v jeho průběhu, cena kurzu se snižuje poměrně k počtu navštívených lekcí.


Číslo účtu: 2000896264/2010.

Při platbě, prosím, použijte variabilní symbol 111 a do předmětu napište V těle doma + jméno.


Lektorky


Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Kačka na svých lekcích čerpá z bohaté škály tanečních technik, které poznala a obohacuje je o další znalosti z oblasti terapie nebo přímo integrovaného tance. Její láskou je kontaktní improvizace. Kačka vás přes tanec a pohyb dovede k pochopení principů fungování vašeho těla.

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Na svých lekcích Jitka originálně propojuje své znalosti taneční a pohybové terapeutky s dalšími kurzy zaměřenými na tělo a pohyb, které absolvovala. Její vášní je analýza pohybu a anatomie těla a jeho biomechanické fungování. Jitka vás průzkumem vlastního těla provede k vašemu vlastnímu osobitému tanci.

Užitečné informace


Co si odnesete?

radost z pohybu
– příjemný zážitek
– prohřáté, rozhýbané tělo nabité energií
– vědomé vnímání svého těla
– pocit uvolnění, odbourání stresu a tíživých myšlenek
– kreativní přístup
– inspiraci a nové kontakty
– dobrý pocit z překonání sebe sama


Co na to Kateřina?

Moc by mne potěšilo, kdyby si lidé odnášeli z mých hodin do života sebevědomější těla, která vědí, jaké jsou jejich přednosti a limity a dokážou je prospěšně využít. Jako přirozenou cestu k vědomějšímu vnímání vlastního těla spatřuji v poznávání nejen vlastního těla a pohybu, ale i v poznání pohybu ostatních, v inspiraci. Prioritou však pro mě zůstává, aby tanec a pohyb přinášel člověku především radost.

Co na to Jitka?