Jsme nezisková organizace, která naplňuje a propaguje myšlenku, že tančit může každý bez rozdílu. Věnujeme se integračním a terapeutickým aktivitám a tvorbě autorských tanečních představení. Vytváříme respektující prostor pro lidi s handicapem, aby mohli prostřednictvím tanečního pohybu rozvíjet svůj potenciál.

Naší vizí je pomocí tance tvořit svět bez zbytečných bariér, ve kterém se člověk s handicapem cítí a je vnímaný jako jedinečný.

Začátky

Začátky sahají do roku 2001, od kterého jsme fungovali jako integrovaná taneční skupina  pohybového studia Cyranovy boty.


Integrovaný tanec

Integrovaný tanec je forma tance, která je otevřená všem bez rozdílu. Mohou se do ní zapojit  lidé s jakýmkoliv typem handicapu, tak lidé bez handicapu. Propojování těchto dvou pomyslně rozdílných skupin a podpora jejich vzájemné spolupráce je pro nás zásadním momentem.


Tanečně pohybová terapie

Dalším pilířem naší práce je metoda tanečně pohybové terapie, jejíž principy využíváme ve všech skupinových aktivitách. Od roku 2022 nabízíme tanečně pohybovou terapii jako individuální formu psychoterapie dětem i dospělým s jakýmkoliv typem handicapu.


Stanovy, výroční zprávy

Stanovy spolku Proty boty a výroční zprávy se záznamem činnosti spolku od roku 2013.JAK TO VŠECHNO ZAČALO?…

Naše začátky sahají do roku 2001, kdy jsme fungovali jako integrovaná taneční skupina  pohybového studia Cyranovy boty. Studio Cyranovy boty založila Věrka Bělehrádková, která do roku 2006 integrovanou taneční skupinu vedla a vytvořila s ní několik choreografií. Od roku 2006 na její práci navázala taneční lektorka a choreografka Jitka Semotamová, která založila festival Tanec a handicap – společnou platformu pro skupiny integrovaného tance v České republice. 

Od roku 2010 vedou integrovanou skupinu její současné lektorky, terapeutky a choreografky Kateřina Hanzlíková a Jitka Mozorová. Integrovaná taneční skupina se v roce 2015 stala pobočným spolkem spolku Cyranovy boty a přejmenovala se na Proty boty (celý název Proty boty, sekce Cyranovy boty, z.s.).

… A JAK TO POKRAČOVALO

Naše činnost se postupně rozrůstá a od roku 2018 se věnujeme také tanečním kurzům pro rodiče a děti s handicapem a bez. V roce 2020 činnost spolku dělíme na činnost kulturní a sociálně-terapeutickou.

  


CO JE TO INTEGROVANÝ TANEC?

Integrovaný tanec je forma tance, která je otevřená všem bez rozdílu. Mohou se do ní zapojit  jak děti a dospělí s jakýmkoliv typem handicapu, tak děti a dospělí bez handicapu. Propojování těchto dvou pomyslně rozdílných skupin a podpora jejich vzájemné spolupráce je pro nás zásadním momentem. Prostřednictvím integrovaného tance dochází k integraci lidí s handicapem, ale také k obohacování a inspiraci všech navzájem. 

Naše lektorky nevyučují žádnou konkrétní taneční techniku, inspirují se technikami současného tance (contemporary dance), kreativního tance a metodami tanečně-pohybové terapie. 

Integrovaný tanec prezentujeme také jako uměleckou taneční formu na veřejných kulturních akcích a přispíváme tím k bezbariérovému myšlení a postoji společnosti.


LEKTORKY A TERAPEUTKY

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Vedoucí sociálně-terapeutické činnosti, taneční lektorka a terapeutka, tanečnice v taneční skupině Proty boty.
Lektoruje kurz Tancehraní pro rodiče a děti a věnuje se individuální a skupinové tanečně pohybové terapii s dětmi i dospělými s handicapem.

Ve své lektorské a pedagogické práci se zaměřuje na tanečně pohybovou průpravu, improvizační techniky kreativního tance, vědomý pohyb, analýzu pohybu a vývojové pohybové vzorce. 

VZDĚLÁNÍ:
Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie pod záštitou TANTER (asociace Tanečně pohybové terapie ČR).
Absolventka ročního kurzu Spiral dynamik basic.
Absolventka mnoha tanečních a tanečně pedagogických seminářů.

Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Umělecká vedoucí spolku Proty boty, choreografka, lektorka a tanečnice v taneční skupině Proty boty.
Lektoruje kurz V těle pro dospělé a kurz V kontaktu pro rodiče a děti. 

Vytvořila se skupinou 8 celovečerních inscenací (Fialová, Už letím, Smyčka, Ne-závislosti, Půl je nic, Bez mezí, Funny games, Do sebe) a několik kratších choreografií. 
Ve své lektorské a pedagogické práci se zaměřuje na kontaktní improvizaci a techniky současného tance, zejména floorwork (práci na zemi).

VZDĚLÁNÍ:
Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie pod záštitou TANTER (asociace Tanečně pohybové terapie ČR).


STANOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVY