Jsme nezisková organizace, která naplňuje a propaguje myšlenku, že tančit může každý, včetně dětí a dospělých, jejichž pohybové možnosti jsou v důsledku vrozeného handicapu, nemoci nebo úrazu omezeny. Věnujeme se integrovanému, kreativnímu a současnému tanci a tvorbě autorských tanečních představení. Využíváme uměleckého a terapeutického potenciálu tance k celkovému rozvoji osobnosti.

Začátky

Začátky sahají do roku 2001, kdy jsme fungovali jako integrovaná taneční skupina  pohybového studia Cyranovy boty.


Integrovaný tanec

Integrovaný tanec je forma tance, která je otevřená všem bez rozdílu, při němž Dochází k integraci lidí s handicapem a bez něj.


Lektorky

Kateřina Hanzlíková a Jitka Mozorová jsou tanečně pohybové terapeutky a lektorky integrovaného tance.


Stanovy, výroční zprávy

Stanovy Studia Integrovaného tance Proty boty a výroční zprávy se záznamem činnosti spolku od roku 2013.JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

Naše začátky sahají do roku 2001, kdy jsme fungovali jako integrovaná taneční skupina  pohybového studia Cyranovy boty. Studio Cyranovy boty založila Věra Bělehrádková, která do roku 2006 integrovanou taneční skupinu vedla a vytvořila s ní několik choreografií. Od roku 2006 na její práci navázala taneční lektorka a choreografka Jitka Semotamová, která založila festival Tanec a handicap – společnou platformu pro skupiny integrovaného tance v České republice. 

Od roku 2010 vedou integrovanou skupinu její současné lektorky a choreografky Kateřina Hanzlíková a Jitka Mozorová. Integrovaná taneční skupina se v roce 2015 stala pobočným spolkem spolku Cyranovy boty a přejmenovala se na Proty boty (celý název Proty boty, sekce Cyranovy boty, z.s.). Naše činnost se postupně rozrůstá a od roku 2018 se věnujeme také integrovanému tanci pro děti s handicapem i bez. 

  


CO JE TO INTEGROVANÝ TANEC?

Integrovaný tanec je forma tance, která je otevřená všem bez rozdílu. Mohou se do ní zapojit  jak děti a dospělí s jakýmkoliv typem handicapu, tak děti a dospělí bez handicapu. Propojování/spojování těchto dvou pomyslně rozdílných skupin a podpora jejich vzájemné spolupráce je pro nás zásadním momentem. Prostřednictvím integrovaného tance dochází k integraci lidí s handicapem, ale také k obohacování a inspiraci všech navzájem. 

Naše lektorky nevyučují žádnou konkrétní taneční techniku, inspirují se technikami současného tance (contemporary dance), kreativního tance a metodami tanečně-pohybové terapie. 

Integrovaný tanec prezentujeme také jako uměleckou taneční formu na veřejných kulturních akcích a přispíváme tím k bezbariérovému myšlení a postoji společnosti.


LEKTORKY PROTY BOTY

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Vedoucí sociálně-terapeutické činnosti, taneční lektorka a terapeutka, tanečnice v taneční skupině Proty boty.
Lektoruje kurz Tancehraní pro rodiče a děti a věnuje se individuální a skupinové tanečně pohybové terapii s dětmi i dospělými s handicapem.

Ve své lektorské a pedagogické práci se zaměřuje na tanečně pohybovou průpravu, improvizační techniky kreativního tance, vědomý pohyb, analýzu pohybu a vývojové pohybové vzorce. 

VZDĚLÁNÍ:
Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie pod záštitou TANTER (asociace Tanečně pohybové terapie ČR).
Absolventka ročního kurzu Spiral dynamik basic.
Absolventka mnoha tanečních a tanečně pedagogických seminářů.

Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Umělecká vedoucí spolku Proty boty, choreografka, lektorka a tanečnice v taneční skupině Proty boty.
Lektoruje kurz V těle pro dospělé a kurz V kontaktu pro rodiče a děti. 

Vytvořila se skupinou 8 celovečerních inscenací (Fialová, Už letím, Smyčka, Ne-závislosti, Půl je nic, Bez mezí, Funny games, Do sebe) a několik kratších choreografií. 
Ve své lektorské a pedagogické práci se zaměřuje na kontaktní improvizaci a techniky současného tance, zejména floorwork (práci na zemi).

VZDĚLÁNÍ:
Absolventka čtyřletého výcviku Tanečně pohybové terapie pod záštitou TANTER (asociace Tanečně pohybové terapie ČR).


STANOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVY