Co je to tanečně pohybová terapie?

Tanečně pohybová terapie (TPT)  je forma psychoterapie, při které taneční terapeut cíleně a kreativně pracuje s pohybem a tancem. Využívá při tom specifické metody a principy TPT a to v kontextu aktuálních potřeb klienta a aktuálně probíhajícího procesu. 

Tanec a pohyb v TPT zahrnuje všechny pohybové akce klienta, které odrážejí jeho aktuální prožívání a jeho zkušenost s vnějším světem. TPT využívá komunikační, symbolický a expresivní potenciál tance a pohybu.  TPT nabízí bezpečný a neposuzující prostor, ve kterém je možné pomocí symbolů a metafor vyjádřit i jinak obtížně přístupné emoce, případně zpřístupnit obsahy nevědomí. Součástí TPT bývá i verbalizace, tedy slovní vyjádření a racionální uchopení prožitku (s klienty, kteří jsou schopní verbálně komunikovat).

Estetická složka tance ustupuje při jeho terapeutickém užití do pozadí. Taneční terapeut neučí klienta určité pohyby či „kroky“. Nepoužívá ani určité pohyby k záměrnému vyvolání emoce. Pohyb je v TPT prostředkem pro navazování terapeutického vztahu a vyjadřování vnitřního prožívání.

TPT může mít formu individuální nebo skupinovou.


Individuální tanečně pohybová terapie

Tanečně pohybová terapie je vhodnou metodou pro všechny, které láká sebepoznání a seberozvoj skrze práci s tělem a kreativitou.

Délka setkání: 50 min.

Cena 1 setkání: 1200 Kč (sponzorská cena)
1000 Kč (běžná cena)
800 Kč (studenti, rodiče na RD, senioři, lidé s handicapem)
Balíček 5ti setkání: 5500 Kč / 4500 Kč / 3500 Kč

Zájemci prosím kontaktujte nás na emailu: tanec@protyboty.cz.Tanečně pohybové terapeutky


Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Absolventka výcviku tanečně pohybové terapie pod asociací TANTER. Absolventka oboru Tanečně pohybová terapie pod PedF Univerzity Palackého v Olomouci.

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Absolventka výcviku tanečně pohybové terapie pod asociací TANTER. Absolventka oboru Tanečně pohybová terapie pod PedF Univerzity Palackého v Olomouci.