Integrovaná taneční skupina

Integrovaná taneční skupina, která spojuje tanečníky s handicapem a bez něj. Skupina je složená víceméně z tanečníků, kteří v minulosti navštěvovali nebo stále navštěvují naše taneční kurzy pro dospělé.
(Tento rok otvíráme kurz V těle doma.)
Stále však přijímáme tanečníky buď formou konkurzu na určitý projekt, nebo skrze osobní rozhovor s uměleckou vedoucí skupiny či choreografem/choreografkou.

Skupina pracuje vždy jednou za dva roky na novém celovečerním tanečním představení v rámci plánovaného ročního projektu. V jednom roce probíhají zkoušky na představení skrze víkendová soustředění a další výjimečné zkoušky podle potřeby projektu. Další rok věnujeme reprízám vzniklého představení. Skupina pracuje v tuto chvíli již na poloprofesionální úrovni. Součástí tvůrčího týmu jsou také hudebníci, kostýmní výtvarníci, světelní designeři, technici a další profesionálové. 
Pravidelně se účastníme festivalů a tanečních soutěží, jak už s inkluzivní tématikou tak bez ní, v ČR i v zahraničí.

Naším cílem je poskytnou lidem s jakýmkoli typem znevýhodnění prostor pro jejich umělecké vyjádření. Chceme v těchto lidech podněcovat jejich zdravou sebehodnotu a ocenění. Budovat v nich pocit prospěšnosti pro celou společnost.


Chcete svoje tělo probudit radostí z pohybu?

Napište nám na email tanec@protyboty.cz.


Taneční skupina se snaží navazovat kontakty se spřízněnými skupinami nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí. Dlouhodoběji a pravidelně spolupracujeme s vídeňskou skupinou Ich bin o.k., která pracuje s tanečníky s Downovým syndromem a která je nám velkou inspirací. Dále pak s ostravskou taneční skupinou Bílá holubice.

Uměleckou vedoucí skupiny je Kateřina Hanzlíková. V současné době působí ve skupině 9 tanečníků: Dominka Miková, Tomáš Král, Zilda Barthes, Petra Wagnerová, Jitka Mozorová, Kateřina Hanzlíková, Lenka Topinková, Jiří Žákovský, Libor Doležal j.h.

Choreografka

Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Umělecká vedoucí taneční skupiny Proty boty, choreografka, lektorka a tanečnice. Tanci a pohybu se věnuje od dětství, kdy se aktivně věnovala moderní gymnastice a kde také začaly její první choreografické pokusy. V choreografii se vzdělávala na různých workshopech a seminářích u choreografů českých i zahraničních (Karen Foss, Charlotta Ofverholm, Adam Benjamin, Martin Dvořák a další). Vytvořila několik sólových projektů. Pro Proty boty tvoří choreografie od roku 2011.

Tanečníci

Petra Wagnerová

Petra Wagnerová

Dominika Miková

Dominika Miková

Marek Bula

Marek Bula

Jana Andorová

Janka Andorová

Lucie Flussová

Lucie Flussová

Zilda Bartes

Zilda Barthes

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Eliška Kučerová

Eliška Kučerová

Tomáš Král

Tomáš Král

Repertoár

Aktuální představení

SAMO.TY

Pouze v samotě může být každý člověk sám sebou. (Kleanthés)

Kolik podob může mít samota? Její obejmutí může být sladké, ale i hořké. Laskavé, ale i svazující. Smutné, ale i radostné. Může být vězením nebo naopak otvírat dveře. Nakonec však nikdy nejsme sami. Znovu a znovu můžeme objevovat sami sebe…

TAK BLÍZKO A PŘECE TAK DALEKO

„Člověk je osamělý i mezi lidmi.“ (Antoine de Saint-Exupéry)


Nakolik se můžeme cítit samotní uprostřed davu lidí? A nakolik se můžeme cítit součástí společenství v osamění? A není nejprve potřeba přiblížit se sám k sobě skrze samotu, abychom se mohli bezpečně přiblížit i k ostatním?