PROGRAM TANCEHRANÍ

pro děti předškolního věku

Zážitkový vzdělávací program na konkrétní téma. Program rozvíjí empatii a kreativitu dětí pomocí tance, hry a příběhu. Náplň programu je metodicky ukotvena
v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a pomáhá dětem rozvíjet dovednosti pro život.


PROGRAM V TĚLE DOMA

pro studenty středních a vysokých škol