Projekt Pomáháme tancem

 
V roce 2023 poskytujeme od dubna dětem s handicapem individuální tanečně pohybovou terapii (TPT) v rámci projektu Pomáháme tancem za dotovanou cenu. Jedná se o cyklus 7 terapeutických setkání v intervalu 1x týdně. Služba je poskytována omezenému počtu zájemců na základě individuálního posouzení. Zájemci o službu se mohou do projektu přihlásit vyplněním dotazníku (viz odkaz níže) do 2. dubna.

Individuální posouzení probíhá na základě mapovacího rozhovoru s rodičem dítěte a zkušební lekce. 

Mapovacích rozhovory budou probíhat v těchto termínech:

úterý 4.4.: 12-12,45h, úterý 4.4.: 13-13,45h, středa 5.4.: 12-12,45h, čtvrtek 6.4.: 15-15,45h, čtvrtek 6.4.: 16-16,45h

Zkušební lekce proběhnou v pátek 14.4. v časech od 13h, 14h, 15h a 16h.

S vybranými účastníky projektu je uzavřena Smlouva o poskytování služby individuální tanečně pohybové terapii a po absolvování 7 terapeutických setkání s nimi proběhne evaluační rozhovor.

Věková skupina:
děti od 5 do 17 let (děti od 3 let s rodiči)

Kde:
SVČ Lužánky, Solniční 12, Brno

Délka setkání: 35-45 min

Termíny: každý pátek od 21.4. – 2.6. (7 terapeutických setkání)
Čas: od 13h, 14h, 15h a 16h

Cena za celý cyklus : 2200 Kč

Všechny zájemce zveme na informační setkání v pátek 31. března 2023, které proběhne v SVČ Lužánky, Solniční 12 (1. patro – malý sál) v čase 15,00-15,45h. 

Na informační setkání se dozvíte více o metodě tanečně pohybové terapie, s jakými obtížemi může dětem s handicapem pomoci a jak probíhá terapeutické setkání s dítětem. Můžete se také seznámit s našimi terapeutkami a zeptat se jich na vše, co Vás zajímá. 

Na setkání se prosím přihlaste do 29. března na emailu: tanec@protyboty.cz nebo telefonu 739 472 387 (Jitka Mozorová – terapeutka).

Účast na informačním setkání není podmínkou k přihlášení do projektu. 

Událost na facebooku ZDE.

Kontaktní osoba projektu: Mgr. Jitka Mozorová, email: tanec@protyboty.cz, tel. 739 472 387


Chci se dozvědět více tanečně pohybové terapii
s dětmi


Chci své dítě přihlásit do projektu

Tanečně pohybové terapeutky

Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Absolventka výcviku tanečně pohybové terapie pořádaného Asociací tanečně pohybové terapie ČR (TANTER). Absolventka oboru Tanečně pohybová terapie pod PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje pod pravidelnou supervizí zkušených profesionálů a řídí se etickým kodexem asociace TANTER.

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Absolventka výcviku tanečně pohybové terapie pořádaného Asociací tanečně pohybové terapie ČR (TANTER). Absolventka oboru Tanečně pohybová terapie pod PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje pod pravidelnou supervizí zkušených profesionálů a řídí se etickým kodexem asociace TANTER.