Projekt Pomáháme tancem

 
Od dubna do června 2024 poskytujeme dětem s handicapem individuální tanečně pohybovou terapii (TPT) v rámci projektu Pomáháme tancem za dotovanou cenu. Jedná se o 10ti týdenní cyklus, který zahrnuje: 1 adaptační lekce, 8 individuálních setkání, 1 konzultace s rodičem v polovině terapie. Interval setkání je 1x týdně.

Služba bude poskytována čtyřem zájemcům na základě individuálního posouzení. Zájemci o službu se mohou do projektu přihlásit vyplněním dotazníku (viz odkaz níže) do 2. dubna.

Individuální posouzení proběhne po absolvování mapovacího rozhovoru s rodičem dítěte a adaptační lekci s dítětem. Termíny pro mapovací rozhovor a adaptační lekci najdete v přihlašovacím dotazníku.

S vybranými účastníky projektu je uzavřena Smlouva o poskytování služby individuální tanečně pohybové terapii a po absolvování terapeutických setkání s nimi proběhne evaluační rozhovor.

Věková skupina:
děti od 5 do 17 let (děti od 3 let s rodiči)

Kde:
SVČ Lužánky, Solniční 12, Brno

Délka setkání: 35-45 min

Termíny: každý pátek od 19.4. – 21.6. (mimo pátek 10.5.)
Čas: od 13h, 14h, 15h nebo 16h

Cena za celý cyklus : 3500 Kč

Všechny zájemce zveme na informační setkání v úterý 2. dubna 2024, které proběhne v SVČ Lužánky, Solniční 12 (1. patro – malý sál) v čase 15,45 – 16,45h. 

Na informační setkání se dozvíte více o metodě tanečně pohybové terapie, s jakými obtížemi může dětem s handicapem pomoci a jak probíhá terapeutické setkání s dítětem. Můžete se také terapeutky zeptat na vše, co Vás zajímá. 

Na setkání se prosím přihlaste do 1. dubna na emailu: jitka.mozorova@protyboty.cz nebo telefonu 739 472 387.

Účast na informačním setkání není podmínkou k přihlášení do projektu. 

Událost na facebooku ZDE.

Kontaktní osoba projektu: Mgr. Jitka Mozorová, email: jitka.mozorova@protyboty.cz, tel. 739 472 387


Chci se dozvědět více tanečně pohybové terapii
s dětmi


Chci své dítě přihlásit do projektu

Tanečně pohybová terapeutka

Jitka Mozorová

Jitka Mozorová

Absolventka výcviku tanečně pohybové terapie pořádaného Asociací tanečně pohybové terapie ČR (TANTER). Absolventka oboru Tanečně pohybová terapie pod PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje pod pravidelnou supervizí zkušených profesionálů a řídí se etickým kodexem asociace TANTER.