kurz kontaktní improvizace s přesahem do tanečně pohybové terapie


Baví vás tanec a pohyb? 
Chcete poznat sami sebe více do hloubky? 
Baví vás zkoumat pohyb, tělo a jeho anatomii, pohybové principy?
Jste fanda kontaktní improvizace nebo vás zajímá taneční a pohybová terapie v praxi?

Pak je tento kurz právě pro Vás.

V tomto kurzu budeme pracovat s technikami kontaktní improvizace a využívat je jako terapeutický nástroj tak, abychom mohli poznávat hlouběji sami sebe. Jde o uzavřený kurz, tzn. že není možné se přidat v průběhu kurzu. Je to proto, abychom vytvořili bezpečný prostor pro společné sdílení. Kurz je určený pro lidi s běžnou neurózou. Pokud však máte o kurz zájem a víte o psychických obtížích, které vás sužují, je třeba informovat o tomto faktu lektorku.

Taneční a pohybová terapie

Taneční a pohybová terapie pracuje zejména s metaforou a právě pomocí těchto metafor – podobností s naším běžným životem, budeme nahlížet na své emoce, tak abychom lépe pochopili a poznali sami sebe. Věřím, že terapeutické procesy povedou k podpoře naší sebedůvěry, odvaze překračovat své hranice, anebo jen k plnému a radostnému prožitku z tance.

Kontaktní improvizace 

Kontaktní improvizace je volný tanec, jde o fyzický dialog mezi dvěma nebo i několika tanečníky ve skupině. Je spontánní, tedy ne úplně řízený, a probíhá tady a teď. Tanečníci se pomocí doteku a vzájemné interakce pohybují, přenášejí a zdvihají za použití minimálního úsilí. Využívá se váhy a energie vlastního i partnerova těla. Důraz se klade hlavně na potěšení z pohybu, jeho relaxační účinek, nikoli na formu.

Pro koho:
pro zájemce od 18ti let s handicapem i bez

Kdy:
středa 19.00–21.00h.
4. 10. – 7. 12. 2022 (10 setkání)

Kde:
Centrum Kmen
Lidická 28, Brno
(vstup průchodem, nad kterém visí označení Kytary.cz, v podloubí hledejte dveře po levé straně)

Cena:
2500 Kč (10 setkání)

Platba:
Při platbě použijte, prosím, variabilní symbol 111 a do předmětu napište Skontaktujse + vaše jméno.
Číslo účtu: 2000896264/2010.

Chci se přihlásit

Přihlásit se na kurz je možné prostřednictvím e-mailu: katerina.hanzlikova@protyboty.cz, kam můžete směřovat i jakékoli Vaše další dotazy týkající se kurzu.

Lektorka


Kateřina Hanzlíková

Kateřina Hanzlíková

Position

Lektorka tance, choreografka, tanečnice a taneční terapeutka. Tanci a tanečnímu pohybu se věnuje odmalinka, lektorské práci pak od roku 2004. Ve své lektorské práci propojuju své pedagogické znalosti (pedagogické minimum pod SVČ Lužánky) a znalosti z psychoterapie (výcvik taneční a pohybové terapie pod Asociací TANTER).

Užitečné informace


Co si odnesete?

radost z pohybu a hry

– důvěru ve své tělo


– vědomé vnímání svého těla


– kreativní přístup


uvědomění a ukotvení emocí

propojení těla, emocí a mysli

– inspiraci a nové kontakty


Co na to Kateřina?

„Nápad propojit kurzem dvě moje oblasti zájmu, tedy kontaktní improvizaci (KI) a taneční a pohybovou terapii (TPT) vzešel na lekcích KI, kde bylo patrné, že techniky KI nabízí spoustu paralel a analogií k našemu běžnému životu a daly by se tedy využít terapeuticky. Má představa je taková, že budeme na jednotlivých hodinách využívat jako terapeutický nástroj techniky kontaktní improvizace, které nám poslouží buď jako inspirační zdroj, nebo naopak jako prohloubení či ukotvení emocí, které se budou na setkáních vynořovat.