Přestože se na skupinových lekcích a trénincích snažíme o co nejvíce individuální přístup, uvědomujeme si, že nemůžeme reagovat na všechny individuální potřeby dětí a dospělých s handicapem. 

V současné chvíli se věnujeme individuálním tréninkům pro dospělé s handicapem, které jsou zacílené na rozvoj pohybových dovedností a zdravé používání těla s respektem k jeho možnostem.

Délka lekce je 50 min. 1x týdně

Cena za trimestr: 1500Kč (leden-březen)

Přihlášku na individuální trénink nám pošlete na email tanec@protyboty.cz.

Na co jsou individuální lekce pro dospělé s handicapem jsou zaměřeny?

prohlubování uvědomění a uvolnění těla

pochopení anatomických souvislostí a individuálních limitů způsobených handicapem

rozšiřování pohybového rejstříku a výrazových prostředků (pohyb částí těla, kvality a dynamika pohybu, práce s rytmem, akcentem, frázování pohybu apod.)

individuální pohybový rozvoj (protahování, posilování, práce s těžištěm a váhou těla)

rozvoj kreativity (taneční a pohybová improvizace dle zadání, tvorba jednoduchých pohybových motivů, práce s představivostí)