V rámci projektu „Pomáháme tancem“ nabízíme skupinovou a individuální taneční a pohybovou terapii pro děti s jakýmkoliv typem handicapu, onemocnění nebo znevýhodnění. Taneční terapii si můžou objednat sociální organizace nebo pedagogické instituce přímo do místa svého pracoviště. Taneční a pohybová terapie využívá pohyb a tanec jako prostředek učení, sebevyjádření a komunikace, je tedy vhodná i pro děti s výrazně omezenou pohyblivostí i pro děti se sníženou možností verbální komunikace.

Co je projekt Pomáháme tancem?

Cílem projektu je vytvářet pro děti s jakýmkoliv typem handicapu, onemocnění nebo znevýhodnění bezpečný prostor pro hru, učení, komunikaci, uvolnění, sebevyjádření a prožitek radosti. Využíváme k tomu terapeutický potenciál pohybu, tance a rytmu. 

Co je náplní lekcí taneční a pohybové terapie?

 • básničky a písničky s pohybem
 • kreativní pohybové a taneční hry
 • prožitková taneční improvizace se zadaným tématem
 • rytmické hry a hry na propojení pohybu s hudbou (rytmické cítění a prožitek z poslechu hudby bývají zachované i u těžších forem handicapu)
 • pohyb s psychomotorickými pomůckami (šátky, obruče, padák apod.)

Délka lekce je 30-50 min (dle možností dětí), v intervalu min.  1x měsíčně, max. 1 týdně (dle domluvy s terapeutkou).

Co dětem lekce taneční a pohybové terapie přináší?

 • radost z pohybu a objevování vlastního pohybového potenciálu (zaměřujeme se na to, co dětem jde, ne na jejich omezení)
 • vzájemnou komunikaci a hravou interakci prostřednictvím pohybu
 • rozvoj smyslového vnímání (hry s dotekem, hudebními nástroji, pomůckami)
 • sebevyjádření a uvolnění tělesného i duševního napětí
 • rozvoj motorických dovedností
 • rozvoj psychosociálních dovedností: kreativity, spolupráce, empatie, pozornosti, paměti a soustředění, prostorové orientace a představivosti

Máte zájem dozvědět se více o taneční terapii pro vaší organizaci nebo instituci? Kontaktujte naši terapeutku na emailu tanec@protyboty.cz nebo na telefonním čísle: 739 472 387.
Zkušební lekce je zdarma.

Jitka Mozorová

taneční terapeutka Jitka Mozorová

Jitka v sobě snoubí unikátní kombinaci odbornosti taneční a pohybové terapeutky (absolventka 4letého výcviku), sociální pracovnice (5 let praxe) a průvodkyně v lesní mateřské školce (5 let praxe). Zajímá se také o alternativní způsoby výchovy a vzdělávání dětí. V lekcích taneční a pohybové terapie propojuje  všechny své dosavadní zkušenosti do vlastní metodiky, kterou stále rozvíjí. Podstatná část její terapeutické práce se odvíjí od konkrétních potřeb dětí, na které se snaží reagovat s velkou citlivostí a respektem k individualitě každého dítěte.