Kdož chceš ke světlu, poznej svůj stín. 

OBSAZENÍ

Režie: Kateřina H. Hanzlíková
Choreografie: Kateřina H. Hanzlíková

Tančí: Jana Bartošková, Eugenia Kobzeva, Jitka Mozorová, Dominika Miková, Mila Vašíčková, Petra Wagnerová, Barbora Sochová, Milan Zeman.

Hudba: Vladimir d‘yM
Světelný design:
Jitka Sedláková
Kostýmy:
Jindra Rychlá
Produkce:
Mila Vašíčková

Všichni v sobě nosíme dvě stránky naší osobnosti.

Jednu takzvaně světlou, zjevnou stránku, kterou vidí i ostatní.

Existuje však i naše druhá stránka, skrytá, stinná. Ta v sobě zahrnuje vše odvrácené, temné, nežité, co v sobě sice máme, ale z nějakého důvodu se tím nechceme zabývat. Bez našeho protipólu však nejsme úplní.

Bez našeho protipólu nikdy nemůžeme překročit své osobní omezení a hranice. Svůj stín. Bez konfrontace s naším stínem také nikdy plně nepochopíme odlišné názory a postoje těch druhých.

Pojďme tedy pohlédnout do zrcadla. Třeba zahlédneme svůj stín.